Een gezonder gebouw begint met het stoppen van het ontsmetten van alles…?

Door Ineke Thierauf (maart 2021)

Een boeiende visie op het verbeteren van het binnenklimaat en de relatie van  bewoners met micro-organismen is te lezen op internet in de Bloomberg Business Week van 21 december 2020 in een artikel van Caroline Winter (link).

In dit artikel komen wetenschappers aan het woord, die zich al jarenlang zorgen maken over het verbreken in onze gebouwen van de verbinding met de buitenlucht.  Deze afwezigheid van de verbinding met de buitenlucht kan in hun visie mogelijk verband houden met een groot aantal chronische gezondheidsproblemen, waaronder allergieën, astma, depressie, prikkelbare darmsyndroom en obesitas. Een “verkeerde afstemming met de natuur” in het ontwerp van gebouwen is mogelijk gedeeltelijk de oorzaak van onze plaag van chronische ziekten en de huidige pandemie. Het relatieve gebrek aan verse lucht en zonlicht is een voor de hand liggend probleem; temperatuur, vochtigheid en luchtvervuiling binnenshuis spelen ook een rol. Maar er is nog een minder besproken factor: het microbioom van de gebouwde omgeving, dat biljoenen micro-organismen omvat, waaronder bacteriën, schimmels en virussen. Recent zijn experts op verschillende gebieden begonnen te onderzoeken waarom gebouwen, zelfs die zijn ontworpen om zo ziektekiemvrij mogelijk te zijn, bronnen voor ziektes zijn, ook voor Covid-19. Wetenschappers hebben in gebouwen rijke samenlevingen ontdekt van snel evoluerende populaties micro-organismen. Cruciaal was dat de meeste weinig overlap hebben met populaties in de buitenlucht, inclusief de heilzame soorten waarmee mensen gedurende miljoenen jaren samen evolueerden. Natuurlijk is nu de meest urgente micro-organismen gerelateerde vraag: waar kan je SARS-CoV-2 kunt vinden en hoe je het kunt doden. Vragen op de lange termijn vragen zijn:  Hoe kunnen we populaties van micro-organismen binnen ontwikkelen die ons niet chronisch ziek maken of dodelijke ziekteverwekkers herbergen? Kunnen we werkelijk nuttige micro-organismen in onze gebouwen kweken zoals een boer een akker cultiveert? Tot nu toe weet niemand precies welke micro-organismen buiten gunstig zijn of hoeveel blootstelling het beste is. Toch brengen een   aantal startups bacteriesprays op de markt voor huizen en bedrijven. Sommigen adverteren met een “luchtverrijker” die micro-organismen uit de bodem en de oceaan verspreiden via bestaande ventilatiesystemen om “een 100% natuurlijke en beschermende biosfeer voor de gebruikers van uw gebouw” te creëren.Een wetenschapper heeft als commentaar: “We hebben gebouwen zo onvruchtbaar gemaakt dat we nu de natuur moeten kopen en die er weer in moeten spuiten. Zo dom zijn we. “Misschien dient de pandemie om ons wakker te schudden. “Dit is onze kans om ons onrecht van de afgelopen 200 jaar recht te zetten”, zegt hij, over het herstellen van onze relatie met bodems, planten en dieren.

 

Gezond binnen

Lancering gezondbinnen.nl: gezond binnen leven voor iedereen
Gezond binnenklimaat net zo belangrijk als gezond eten en voldoende bewegen

Op 1 maart is het platform Gezond Binnen gelanceerd. Op gezondbinnen.nl vind je onafhankelijke informatie over waarom een gezond binnenklimaat zo belangrijk is en wat je kunt doen om dit te bereiken. Het doel van de initiatiefnemers – Binnenklimaat Nederland, Heijmans, ISIAQ.nl, Longfonds, Philips, TNO en VELUX – is simpel: iedereen moet gezond binnen kunnen zijn in gebouwen waar gewoond, gewerkt, geleefd, gerecreëerd en gezorgd wordt.

De aandacht voor onze gezondheid is de laatste jaren steeds groter geworden. Gezond eten en voldoende bewegen zijn bekend, maar een gezond binnenklimaat is dat nog te weinig. Dat is gek als je bedenkt dat we gemiddeld negentig procent van onze tijd binnen zijn. Voor veel consumenten is het onduidelijk wat een gezond binnenklimaat inhoudt en wat de effecten zijn als het binnenklimaat niet of onvoldoende op orde is. Met de lancering van platform Gezond Binnen wordt in die behoefte voorzien. Niet alleen voor consumenten, want ook werkgevers, (semi-)overheidsinstellingen en huiseigenaren kunnen op het platform terecht voor informatie en advies.

 

Productiever in een gezonde binnenruimte
Een goed binnenklimaat draagt in belangrijke mate bij aan onze gezondheid en productiviteit. Veel onzichtbare factoren – zoals CO2, fijnstof, luchtvochtigheid en temperatuur – kunnen ongemerkt een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Hoofdpijn en een duf gevoel na een dag werken schrijven we bijvoorbeeld niet toe aan het feit dat we in een slecht geventileerde ruimte hebben gezeten. Een van de doelen van platform Gezond Binnen is dan ook om mensen bewust te maken van de positieve impact van een gezond binnenklimaat. Het platform wil bovendien bijdragen aan de kennisontwikkeling van gebouw-eigenaren en gebruikers/bewoners. Met tools en instrumenten wordt duidelijk wat zij kunnen doen om het binnenklimaat in gebouwen en huizen te verbeteren. Daarnaast zet platform Gezond Binnen in op onderzoek waarmee het effect van een gezond binnenklimaat inzichtelijk wordt gemaakt met feiten en cijfers.

www.gezondbinnen.nl