Webinar COVID-19 en de gebouwde omgeving

ISIAQ en TVVL

ISIAQ.nl & TVVL hebben op donderdag 7 mei 2020 de webinar COVID-19 en de gebouwde omgeving georgasniseerd.

Sprekers
Dr. ir. Francesco Franchimon, directeur Franchimon ICM

De kenmerken van het SARS-CoV-2 virus en zijn transmissieroutes. Wat weten we en waar moeten we in gebouwen rekening mee houden


Dr. ir. Atze Boerstra, directeur bba binnenmilieu

Welke maatregelen kunnen genomen worden om de mensen in onze gebouwen zo goed mogelijk te beschermen tegen infectie door het corona virus?

Moderator
Dr. ir. Marcel Loomans, TU Eindhoven
Department of the Built Environment, aandachtsgebied IEQ-Health

Link om deze webinar terug te kijken op TVVL Connect